banner
banner
국가VN개설일2019-06-01구독자수21.4만조회수2940.5만업로드143
Awesome LyJun・어썸리준
Thank you very much for visiting this channel.
I will post good content.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé thăm kênh này.
Tôi sẽ đăng nội dung tốt.
이채널을 방문해주신분들께 정말 감사드립니다.
좋은 컨텐츠를 올리도록 하겠습니다.

awesome21lj@gmail.com
구독자+1.0천
07/24214,000-
07/23214,000-
07/22214,000-
07/21214,000-
07/20214,000-
07/19214,000-
07/18214,000-
07/17214,000-
07/16214,000-
07/15214,000-
07/14214,000-
07/13214,000-
07/12214,000+1,000
07/11213,000-
07/10213,000-
07/09213,000-
07/08213,000-
07/07213,000-
07/06213,000-
07/05213,000-
07/04213,000-
조회수+2.5만
07/2429,405,592+3,046
07/2329,402,546-
07/2229,402,546+1,384
07/2129,401,162+1,390
07/2029,399,772+1,112
07/1929,398,660+1,316
07/1829,397,344+1,296
07/1729,396,048+1,308
07/1629,394,740+1,161
07/1529,393,579+1,369
07/1429,392,210+1,612
07/1329,390,598+1,420
07/1229,389,178+1,286
07/1129,387,892+1,376
07/1029,386,516+1,130
07/0929,385,386+2,375
07/0829,383,011-
07/0729,383,011+1,193
07/0629,381,818+1,909
07/0529,379,909-
07/0429,379,909+1,041