banner
banner
국가VN개설일2019-06-01구독자수21.3만조회수2923.1만업로드142
Awesome LyJun・어썸리준
Thank you very much for visiting this channel.
I will post good content.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé thăm kênh này.
Tôi sẽ đăng nội dung tốt.
이채널을 방문해주신분들께 정말 감사드립니다.
좋은 컨텐츠를 올리도록 하겠습니다.

awesome21lj@gmail.com
구독자+1.0천
02/27213,000-
02/26213,000-
02/25213,000-
02/24213,000-
02/23213,000-
02/22213,000-
02/21213,000-
02/20213,000-
02/19213,000+1,000
02/18212,000-
02/17212,000-
02/16212,000-
02/15212,000-
02/14212,000-
02/13212,000-
02/11212,000-
02/10212,000-
02/09212,000-
02/08212,000-
02/07212,000-
02/06212,000+1,000
조회수+7.0만
02/2729,231,898+2,399
02/2629,229,499+2,760
02/2529,226,739+3,310
02/2429,223,429+3,273
02/2329,220,156+2,604
02/2229,217,552+2,643
02/2129,214,909+2,953
02/2029,211,956+2,824
02/1929,209,132+4,198
02/1829,204,934+3,091
02/1729,201,843+3,149
02/1629,198,694+3,180
02/1529,195,514+2,541
02/1429,192,973+2,708
02/1329,190,265+6,182
02/1129,184,083+3,469
02/1029,180,614+3,858
02/0929,176,756+4,334
02/0829,172,422+4,028
02/0729,168,394+6,808
02/0629,161,586+6,238